Değerli müşterilerimiz ,

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığınca alınan kara ve ilgili kanuna göre Türkiye içerisinde ve Türkiye’den Yurtdışına veya Yurtdışından Türkiye’ye yapılacak hertürlü taşımada.

Taşımacılık yapan firmanın TIO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Belgesi alması zorunludur .

TIO Belgesi olmayan firmaların , taşımacılık yapması kanunen yasaktır .

Ulaştırma Bakanlığı TIO Belgesi olmayan bir firmanın taşımacılık yaptığını , taşımacılık faturası kestiğini tespit ederse vaka başına 20.062 TL ceza kesmektedir .

TIO belgesi almak bugün şartlarıyla 300.000 TL özsermaye ve 200.000 TL belge ücreti gerektirmektedir . Bunları sağlayamayan firma Kanunen taşımacılık yapamaz .

TIO belgesi ile , taşıttığınız malınızı hem devlet hem de firma sermayesi ile garanti altına almaktadır .

TIO Belgesine sahip olmayan firmalarla taşıma yapmayınız , yaptırmayınız . Taşıttığınız malın hiçbir garantisi yoktur .

TIO belgesi olmadan taşıma işleri yapmak suçtur, cezası vardır .

Bir kayıp olması durumunda veya taşıyan ile mahkemelik olmanız durumunda , yetkisiz firmaya taşımacılık yaptırdığınızdan dolayı hukuk önünde hakkınızı arayamazsınız .

TIO Belgesine sahip olan firma güçlü sermaye yapısına ve devletten herbiri belge almış , kalifiye kadroya sahip demektir .

Ulaştırma Bakanlığından yetki almamış , gerekli sermaye yapısına sahip olmayan , belge için ücret ödememiş firmalar , haksız rekabet yaratmaktadırlar , bunlara itibar etmeyiniz .